Политика за защита на личните данни

Описаните инструкции и правила в тази страница целят да Ви информират относно цялостния процес на събиране, ползване и пренасочване на личните Ви данни чрез нашия сайт. Тази политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашите услуги за ваше удобство и информация. Като осъществявате достъп до тези връзки, вие напускате нашите услугите, а това може да доведе до събиране или споделяне на информация за вас от трета страна. Обработваме личните ви данни в съответствие със закона. Всички дейности по събиране и анализиране на данни се изпълняват с Ваше съгласие, нашата цел е да спазим задълженията си към Вас, легитимно да осъществяваме бизнес дейностите си, безпроблемно да обслужваме клиентите си или с други законосъобразни цели.

Как използваме данните:

Събираме и използваме лични данни, за да персонализираме Вашата работа и взаимодействие с Desizo Monni и да Ви обслужваме по-добре. По-долу можете прочете примери за начините на използване и приложение на данните Ви:

Потребителски опит

Поддържаме данни за връзка и предлагаме продукти, функции и услуги, осигурявайки безпроблемен потребителски опит, за които знаем, че проявявате интерес. Даваме Ви също така възможност да участвате в конкурси и проучвания. Използваме събраните данни, за да Ви предлагаме съобразено с нуждите Ви обслужване, както и да персонализираме услугите и съобщенията, които получавате, както и за да можем да Ви даваме насоки и препоръки, базирани на Вашето използване на услугите ни.

Административна комуникация

Сред примерите за административна кореспонденция са отговори на Ваши запитвания и искания, извършване на услуги или изпращане на съобщения във връзка с актуални новини.

Реклама

В съответствие с Вашите Предпочитания за поверителност предоставяме актуални статии и новини и персонализирани оферти във връзка с нашите продукти и услуги, както и такива за други избрани партньорски уеб сайтове. Възможно е, например, да видите реклама за продукти на наши приятели, партньори и сътрудници и сайтовете им, които наскоро сте видели в сайта на Desizo Monni. Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Част от информацията за Вас може да бъде споделена с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас. За да узнаете повече, прочетете Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни.

Данни, които събираме

Личните данни са информация, която разкрива самоличността ви или чрез която можете пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Ние събираме такива данни при използване на нашите услуги и уебсайт, както и по време на разговори или кореспонденция с нашите представители. Събираните от нас лични данни зависят от характера на Вашето взаимодействие с нас или с услугите, които използвате, но може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно

 • Информация за връзка – собствено име, фамилно име, телефон, факс, е-мейл, адрес за кореспонденция, както и други сходни данни за връзка, са лична и/или служебна информация.
 • Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, като например, възраст, пол, град, държава, предпочитан език, обща информация за образование и трудов стаж, общи данни за предпочитания за заетост.
 • Предпочитания – събираме данни относно интересите и предпочитанията Ви за нашите продукти и услуги и получаваните от нас съобщения (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти)
 • Данни за местоположението – събраната информация за географското положение при активиране на базирани на местоположение услуги, или когато избирате да предоставите информация за местоположението си по време на използването на нашите услуги.
 • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които ви позволяват да споделяте информация с вашите социални мрежи, както и да взаимодействате с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Необходимо е да имате предвид, че използването на тези функции от Вас може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас, в зависимост от функцията. Окуражаваме Ви да се запознавате както с политиките за поверителност, така и с настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате. По този начин ще бъдете винаги наясно каква информация събират, използват и споделят за Вас чрез тези сайтове.
 • Друга уникална идентифицираща информация – събираме и друга уникална информация, предоставена при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата, на място в офиса или по други канали за обслужване на клиенти. Тук включваме и отговори на въпроси от конкурси и потребителски анкети, както и допълнителна информация, събирана за улесняването ни при предоставяне на услуги, както за да отговорим качествено при запитвания от Ваша страна.

Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме. В някои случаи, ако изберете да не споделяте такава информация, няма да можем да Ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

Информация, която се събира автоматично при използване на нашите услуги от Ваша страна

 • Данни за устройствата – информация за Вашия компютър и/или други устройства като данни за език, регион, часова зона, операционна система, дата на производство на устройството, възраст на устройството, модел на устройството, версия на браузъра и допълнителна техническа информация според продукта.
 • Данни за преглед на уеб сайтове –данни за активността и посещенията Ви в нашия уеб сайт, уеб сайтове или приложения, „поддържани“ от други компании от наше име, включително и съдържанието, рекламите, адреса на уеб сайта, от който идвате. В събраната информация се включват също така и други действия, обвързани с разглеждането на уеб сайтовете/страниците, които преглеждате, връзките, върху които щраквате. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки, уеб отметки и вградени уеб връзки. За да научите повече, прочетете Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни.

Информация от трети страни

Данните, които получаваме от трети страни, смятаме за достоверни, обществено достъпни или налични при определени търговски условия. Тук се включват личните данни: име, демографски данни, IP, имейл адрес, адрес, предпочитания, интереси. При осъществяване на достъп до нашите приложения чрез регистриране в социални медии, като например влизане във Facebook или друга социална мрежа, се събират лични данни. В зависимост от настройките ви за поверителност на вашия профил в съответната социална мрежа получаваме вашите основни данни.

Получаваме нелични данни, като обобщени или деидентифицирани демографски данни или данни за профил от трети страни, например компании, специализирани в предоставянето на корпоративни данни, анализи и софтуер като услуга.

С цел по-добро клиентско обслужване (при предоставяне на персонализирани продукти, услуги, съдържание и реклами) и точност на данните, може да комбинираме събраната от различни източници информация.

Поверителност на личните данни на деца

Desizo Monni не събира съзнателно информация от деца съгласно местното законодателство и не насочва уеб сайтовете си към деца.

Как опазваме данните ви

Екипът ни използва разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на събираните и обработвани данни, за да предотвратим разкриване на лична информация, неупълномощен достъп, както и за да гарантираме коректно и правилно използване на Вашата информация. Периодът на съхраняване на данните е спрямо законната бизнес цел и изискванията, допустими от закона.

Как споделяме данни

Ще споделяме личните ви данни както следва:

Споделяне с доставчици на услуги

Доставчици на услуги управляват и поддържат определени аспекти от нашите бизнес операции от наше име. Тези доставчици може да са разположени в други държави по света и да предлагат разнообразни услуги като: персонализиране на съдържание, доставка на продукти, маркетингова и рекламна дейност (дигитални и персонализирани реклами), изпълнение на поръчки, хостване на данни, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги. По договор нашите сътрудници са задължени да пазят получените от нас лични данни, както и нямат право да ги използват за други цели освен извършване на договорените услуги съгласно нашите указания. За осигуряване на адекватна защита при пренос на лични данни предприемаме мерки съгласно приложимото законодателство.

Споделяне с други трети страни

Вашите лични данни ще бъдат споделени с трети страни, като например партньори по веригата след надлежно уведомяване и съгласие. При съгласие от Ваша страна за предоставяне на лични данни на другите компании, с тях ще се борави съгласно правилата за поверителността на съответните компании, които най- вероятно са различни от политиките и практиките на Desizo Monni.

Избор на вашите предпочитания за поверителност

Имате възможност да се абонирате за съобщения от нас, свързани с актуални статии, новини по имейл или конкретни услуги. Направете своя избор или променете предпочитанията си, що се касае до получаване на обща или абонаментна кореспонденция, в точката на събиране на данни или по други начини, описани в разделите по-долу. Тези опции не се отнасят до кореспонденцията, свързана с администриране на изпълнение на: договори, поръчки, поддръжка, предупреждения за безопасност на продуктите, актуализация или други административни или свързани с трансакции съобщения, когато основната цел на този тип съобщение не е промоционална по същество.

Кореспонденция, свързана с абонаменти и кореспонденция от общ характер

Свързаната с абонаменти кореспонденция включва имейл бюлетини, които могат да бъдат изрично поискани от Ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие. За да се абонирате за безплатния електронен бюлетин на Desizo Monni е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес. Бихте могли по Ваше собствено желание да ни предоставите и следните данни: име, фамилия, рождена дата и да конкретизирате бюлетин за каква информация желаете да получавате. Desizo Monni работи с външен софтуер, посредством който се разпраща електронния бюлетин. Изключено е по-нататъшно разкриване на данните Ви за контакт..

Кореспонденцията ни от общ характер включва информация за услуги, продукти и/или поддръжка. Тя може да съдържа информация за персонализирано съдържание, специални оферти, нови продукти или услуги, насочени реклами или покани за участие в маркетингови проучвания или оценки на съответствие.

От Вашето потребителско поведение съхраняваме данни относно рекламните ни материали и изпратените от нас бюлетини. Понятието “потребителско поведение” означава текущи данни за активност и друга информация. Текущи данни са информацията за това какви рубрики и съдържания сте заредели в нашата уеб страници или при разглеждане на някой от нашите бюлетини.

След като сте заявили получаване на подобни съобщения, вие можете да се откажете от получаването им, като използвате един от следните начини:

 • Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.
 • Свържете се с нас на email: office@desizomonni.com, посочете името си, информацията за контакт и необходимата конкретна информация относно абонаментите, които повече не желаете да получавате.

След като се отпишете от получаването на тази услуга, Вашите данни се изтриват и спирате да получавате електронен бюлетин.

Реклами и предложения в сайтове на трети лица

Desizo Monni подписва договори с доставчици на услуги за публикуване на реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи. За нас е важно да сте информирани, че използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как влизате във взаимодействие с нашите съобщения, уеб сайтове и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове. Чрез събраната информация идентифицираме интересите ви, създаваме профили и сегменти по интереси с цел да предлагаме максимално полезни и подходящи за Вас реклами. За допълнителната информация разгледайте раздела Как си служим с инструментите за автоматично събиране на данни.

Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Във връзка с нашите услуги използваме и позволяваме на определени компании да използват уеб отметки, бисквитки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“). Правим всичко това, за да подобрим потребителския ви опит като разберем как използвате нашите услуги, за да активираме персонални функции и съдържание, да оптимизираме маркетинговата си дейност и рекламите, както и за да Ви показваме интернет реклами, съобразени с Вашите интереси. Ще намерите повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни на адрес: www.allaboutcookies.org.

Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малък обем информация, които се изтеглят на устройството ви, или по-технически формулирано, в браузъра, който използвате на това устройство, когато посещавате уеб сайт. Фирмата, която поставя бисквитки в браузъра ви, може да прочете информацията от поставената бисквитка. Бисквитките се класифицират като „бисквитки за сесия“, които не остават на устройството след затварянето на браузъра, или „постоянни бисквитки“, които обикновено остават в устройството, докато не ги изтриете или не изтече срокът им на действие. Различните бисквитки се използват за изпълнение на различни функции, които описваме по-долу:

Използваме бисквитки, които са важни – Някои бисквитки са важни, защото ви позволяват да навигирате в уеб сайтовете ни и да използвате техните функции. Без тях не можем да предоставяме подходящо съдържание според типа устройство, което използвате.

Използваме бисквитки за функционалност и ефективност – този тип бисквитки целят например да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги; Да запомняме потребителски ви предпочитания – какви настройки сте избрали, за кой град желаете да разглеждате предложения и др.; Да можем да Ви препоръчваме услуги, отговарящи на Вашите предпочитания; За събиране на информация за начина, по който посетителите използват платформата ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ; За временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения; За други спомагателни функции.

Бисквитки на трети страни, с рекламни цели – Използваме няколко външни услуги като рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се не се контролират от нас, тъй като се управляват от съответните услуги. Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са Google AdWords и Facebook Ads

Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта – Използваните от нас външни услуги също могат да създават бисквитки в браузъра Ви и те се управляват от съответните услуги. Те не се контролират от нас, а събраната информация е анонимизирана. Предназначението на използваните от нас външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са Google Analytics, Google Tag Manager.

Бисквитки на трети страни – за функционалност – В платформата ни сме интегрирали инструменти на трети страни. Някои бисквитки възникват и във връзка с техните инструменти като например Facebook API (опциите за „Сподели във Facebook”) и Google API ( „Сподели в Google+”, „Виж на картата“ и др.). Те могат да създават бисквитки, за да могат да функционират, и не се контролират от нас, а се управляват от съответните услуги. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в платформата ни. Ние се стараем третите страни, с които имаме партньорски взаимоотношения, да бъдат надлежно проверени и с доказан авторитет и професионализъм.

За анонимен външен анализ на ефективността и взаимодействието с потребителите тази интернет страница използва допълнителни конвертиращи инструменти. Ако стигнете до интернет страницата на Desizo Monni посредством друга интернет страница чрез кликване върху публикувана там обява (текстова обява, уеб банер или линк) на Desizo Monni, тогава към Вашия браузър се запаметява Cookie. С помощта на това Cookie, разбираме, че сте стигнали до нашата страница чрез клик върху тези рекламни средства от външна страница. В никой момент не е възможно идентифициране на самоличността Ви от наша страна или при използване на конвертиращи инструменти. Можете да деактивирате Cookies чрез настройките на браузъра, ако не желаете да вземете участие в този анонимен анализ.

Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи

За разпознаване на Вашия компютър и на други интернет страници, включени в рекламната мрежа на Google Display, въз основа на протоколираните данни (операционна система, тип браузър, предпочитан език, посещения на нашата страница, включително дата и час) и за предоставяне на съответните рекламни съобщения, отговарящи на предполагаемите Ви интереси, ние поставяме Cookies. Категориите, според които Ви се появява съответстващата на Вашите интереси реклама в цялата рекламна мрежа на Google Display, могат да бъдат разгледани, отстранени или допълнени в мениджъра за настройки за рекламите в Google. Чрез този инструмент Вие можете да откажете изцяло прилагането на Cookies за реклама по интереси в рекламната мрежа на Google Display, като си изтеглите и инсталирате браузър плъгина за деактивиране на Cookies за заложени параметри за реклама. Допълнителна информация за персоналните настройки на функцията за получаване на реклами в Google можете да получите и тук.

Можете да управлявате сами дали въобще ще бъдат получавани Cookies чрез настройките за сигурност на Вашия браузър. Начинът е предварително да не приемате никакви Cookies или да го правите само по запитване. Уточнете също така, че след всяко приключване на дадена сесия на браузъра, Cookies трябва да бъдат изтрити. В случай обаче, че не приемете Cookies, това би могло да доведе до ограничения на функциите на нашата интернет страница.

Ние използваме Google AdSense, Google Conversion Tracking и Google Remarketing на нашите интернет страници. Google Conversion Tracking е услуга за анализ на Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) за измерване на успешността на нашите рекламни активности в Google (AdWords). Google ще прикачи Cookie на компютъра Ви, когато посещавате нашата интернет страница чрез реклама от Google.

За измерване на успешността на нашите рекламни активности и за да ви показваме промоционални предложения или актуална информация за съдържанието, което разглеждате на нашия сайт, използваме също така етикетите за ремаркетинг (напр. Google), Google AdSense и Conversion Tracking. Не споделяме с тези трети страни информация, която може директно да ви идентифицира. Тези рекламодатели, други трети страни, както и рекламни мрежи и други доставчици на услуги, които използваме, може да направят предположение, че потребителите, с които взаимодействат или които щракват върху персонализирана реклама или съдържание, са част от групата, към която са насочени рекламата или съдържанието.

Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена само за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

Google AdSense е уеб базирана рекламна услуга, предоставяна от Google, за публикуване на реклами (текстови реклами, банери и др.), която използваме на нашата интернет страница. По тази причина Вашият браузър може да запише Cookie, изпратена от Google или от трети лица. Информацията, съхранявана в Cookie, може да бъде записана, събирана и анализирана от Google или трети лица. Web Beacons се наричат малки невидими графични изображения, използвани за събиране на информация от Google AdSense. Информацията за Вашето използване на тази интернет страница, генерирана чрез Cookie и /или Web Beacons, се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Получената по този начин информация от Google се използва за извършване на анализ на Вашето потребителско поведение по отношение на рекламите в AdSense. Предоставянето на тази информация от Google на трети лица би могло да се случи, при условие че това се изисква от закона или ако трети лица обработват тези данни от името на Google. Вашият IP адрес няма да бъде свързан от Google с други данни, съхранени от Google.

Също така на нашата интернет страница използваме технологиите за ремаркетинг на Google – Google Remarketing, чрез които към потребителите, посетили нашата интернет страница, може да бъде насочена целева реклама в други страници от партньорската мрежа на Google. Google Remarketing също използва Cookies.

Можете да деактивирате използването на Cookies от Google, ако не искате да получавате реклами въз основа на интересите си. Посетете тази страница и използвайте функциите „Деактивиране на рекламите въз основа на интереси в Google“ и/или „Деактивиране в мрежата на Google на рекламите въз основа на интереси“.

Можете да се откажете от прикачването на Cookie от Google AdSense, Google Conversion Tracking или Google Remarketing в случай че не искате да участвате в тях. Това става като промените настройките на браузъра си и деактивирате автоматичното прикачване на Cookies. Браузърът Ви може да бъде настроен също така да блокира Cookies от домейна “googleadservices.com” като деактивирате Cookies за рекламни услуги на Google. За повече информация и как да деактивирате рекламните услуги на Google за мобилни устройства, кликнете тук.

Също така използваме Facebook Remarketing и Facebook Conversion Pixel на интернет страницата си. Ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница посредством Facebook Conversion Pixel. Не можем да видим кои други интернет страници сте заредили. Предназначението на информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. Към потребителите, посетили нашите интернет страници, може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook с помощта на технологията Facebook Remarketing. Ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране на отделни потребители. Моля, направете справка с политиката за данни на Facebook, за да получите повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook.

На следните уеб сайтове ще получите повече подробности за някои от нашите партньори за базираните на интереси реклами:

Имайте предвид, че списъкът по-горе не е изчерпателен и се актуализира периодично.

Споделяне на друга информация с рекламодатели

Може да прехвърляме информация към доставчици на рекламни технологии, за да могат да се бъдат разпознати устройствата Ви и на тази база да Ви се предложат съдържание и реклами според интересите Ви. Информацията включва име, имейл, ИД на устройство пощенски адрес, или друг идентификатор в криптиран формат. Тази информация се обработва от доставчиците в хеширан или деидентифициран формат, а те от своя страна събират допълнителна информация от вас, например IP адрес и информация за браузъра или операционната система; комбинират информацията за вас с информация от други компании в кооперативи за споделяне на данни, в които участваме; и поставят или разпознават собствените си уникални бисквитки на вашия браузър. Тези бисквитки съдържат демографски или други данни в деидентифициран формат.

Бисквитките могат да се използват, когато споделяте информация, като използвате бутона на уеб сайта за споделяне в социалните медии. Социалната мрежа ще запише, че сте направили това. Тази информация може да бъде свързана с насочващи/рекламни дейности. Типовете бисквитки, използвани от трети страни, и начинът, по който използват информацията, генерирана от тях, зависят от политиките за поверителност на самите компании. Подробности как да се откажете от насочвани реклами и повече информация по темата разгледайте уеб сайтовете по-горе или посетете Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването.

Други инструменти за автоматично събиране на данни

Уеб отметки

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта от вас, взаимодействията ви по имейл или други средства за комуникация, както и да измерваме ефективността и да ви предлагаме подходящо съдържание и реклами. Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел). То се вмъква в онлайн съдържание, имейл или видеоклип и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ви. Също така то знае кога сте разгледали определено съдържание или конкретно съобщение по имейл, определя датата и часа на прегледа на отметката и IP адреса на устройството ви. Можем например да вмъкваме уеб отметки в рекламни имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

Вградени уеб връзки

Абонаментните имейли от Desizo Monni, често използват връзки, които ни позволяват да определим дали сте щракнали върху връзка в даден имейл и тази информация за вашите действия може да се свърже с вашата самоличност.

Вашият избор относно автоматичното събиране на данни и онлайн проследяването

За използване на бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, съхраняващи или осъществяващи достъп до информация на устройството ви, както и където е приложимо, изискваме съгласието ви.

Настройка и изтриване на бисквитките

 • Настройки чрез Вашия браузър

Моля разгледайте настройките на браузъра си, ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки. По всяко време можете да оттеглите дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки, като използвате настройките на браузъра си. Уеб сайтът www.allaboutcookies.org или менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри. Чрез настройките на Вашия уеб браузър можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:

 • преглеждане на създадените бисквитки;
 • настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
 • изтриване на създадени бисквитки.

Моля, имайте предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки платформата ни не може да изпълнява основните си функции.

 • Настройки чрез външни инструменти:
 • Лесно можете да забраните Ваши данни да бъдат събирани и обработвани от използваната от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация Google Analytics услуга. За целта изтеглете инструмента на Google, под формата на приставка към браузъра. Вижте Google Analytics Opt-out Browser Add-on тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Инструменти, чрез които можете да проверите статуса и да поставите изрична забрана на голям брой рекламни платформи да ползват Ваши данни във връзка с таргетиране и персонализиране на рекламa:
 • Настройки в платформата на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели – https://www.facebook.com/ads/preferences/? entry_product=ad_settings_screen.
 • Настройки в платформата на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://adssettings.google.com/authenticated.

Може да посетите и http://tools.google.com/dlpage/gaoptout, за да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашия уеб сайт.

Ако се намирате в ЕС и искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, отидете на www.youronlinechoices.eu.

Моля, имайте предвид, че отказът означава, че фирмата или фирмите, от които сте се отказали, няма да ви изпращат реклами въз основа на уеб предпочитанията ви и моделите ви на потребление. Това не означава, че повече никога няма да получавате онлайн реклами.

Уеб отметки

Не можете да се откажете или да изключите уеб отметките, тъй като те са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата. Като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ви компютър), имате евентуално възможност да деактивирате уеб отметките в имейл съобщенията. Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. Разгледайте информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата, за да получите допълнителна информация в тази връзка. При определени обстоятелства като например изключване на бисквитките или промени в настройките за бисквитките в браузъра Ви, могат да бъдат спрени уеб отметките.

Вградени уеб връзки

Ако не искате да събираме информация за връзките, върху които щраквате, можете да промените вашия избор на начина, по който получавате съобщенията от нас (т.е да изберете текстова версия на съобщението, ако това е възможно), или да не щракате върху връзките в имейл съобщенията, които изпращаме;

Упражняване на вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, ограничаване, допълване, изтриване или анонимизиране на личните ви данни и да изисквате разяснения във връзка с обработването. В определени случаи искането ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас по имейл office@desizomonni.com. Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от Вас наш представител ще се свърже с Вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията ви. Целта ни е всички Ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин.

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

В случай на промяна на нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Политиката за защита на личните данни, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018г.

bg_BG
en_US bg_BG