Връщане на стока

ДОСТАВКА

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “Десизо Монни Ритейл” АД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на “Десизо Монни Ритейл” АД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “Десизо Монни Ритейл” АД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато “Десизо Монни Ритейл” АД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, “Десизо Монни Ритейл” АД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Десизо Монни Ритейл” АД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Куриерска фирма Спиди се ангажира с услугата преглед и тест на стоката преди плащане.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 08:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч в петък, се обработват в понеделник след 08:00 ч.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

В случай, че www.monni.bg не е в състояние да достави поръчаната стока на неговия клиент (и) по обективни причини, които са извън неговия контрол, на клиентът(ите) ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента

ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извървшва от куриерската фирма Спииди до посочения от клиента адрес. Срокът за доставка е 7 работни дни или съгласно графика за обслужване на куриерската фирма. Стоките ще бъдат доставени с фактура, която служи като данъчен документ, както и документ за гаранция, ако е приложимо. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обтоятелства, свързани с доставката, представители на www.monni.bg ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от www.monni.bg, клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти или и-мейл адрес, които са посочени в сайта.

ДОСТАВКА, ОПАКОВАНЕ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани с куриерска фирма Eконт, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. www.monni.bg запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта www.monni.bg в процеса на заявяване на поръчка. На клиентите не е разрешено да получават стоки от нашите търговски обекти.

ЦЕНИ И ДАНЪЦИ

Всички цени, посочени в сайта са с включен ДДС. В случай, че поради каквато и да е грешка, цената на даден продукт е обявена като нулева или сумата в обратния мейл е калкулирана грешно, www.monni.bg не е длъжен да достави този продукт до клиента на тази цена. Цените, посочени на сайта включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Репубклика България се извършва от куриерска компания Спиди. Транспортните разходи са за сметка на “Десизо Монни Ритейл” АД при покупки над 100лв.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 15 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания “Десизо Монни Ритейл” АД се задължава да възстанови заплатените суми от клиента по банков път, на предоставената банкова сметка от клиента на e-mail адрес [email protected]. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

РЕКЛАМАЦИИ

При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 3 дни от доставката й.

Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако “Десизо Монни Ритейл” АД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.